Onderbouw

Spelenderwijs leren
In de onderbouwgroepen leren kinderen spelenderwijs erg veel. Kleuters zijn leergierig en dit stimuleren we door de klas uitdagend in te richten met thematische hoeken en ICT en met een aanbod van sprankelende activiteiten.  Zo vind je er bijvoorbeeld hoeken voor taal-, reken-, en sociaal emotionele activiteiten. Aan het prikbord hangen duidelijke pictogrammen voor de dagindeling, het samenwerken, de sociaal emotionele ontwikkeling en nieuwe woorden die geleerd worden.

Thema’s
Bij de kleutergroepen is het onderwijsaanbod thematisch ingericht.
Dit wil zeggen dat de kinderen vakoverstijgend leren aan de hand van een thema. Zo is het mogelijk om in de bouwhoek tegelijkertijd te werken aan rekendoelen, bijvoorbeeld het lezen van een eenvoudige plattegrond en taaldoelen zoals bijvoorbeeld het kunnen begrijpen en uitvoeren van een mondelinge opdracht.

Verwondering bij kleuters
Kleuters zijn van nature heel nieuwsgierig. We geven we graag ruimte aan hun verwondering over de wereld om hen heen. Nieuwsgierigheid is een belangrijke attitude om je goed te kunnen ontwikkelen.
De leerkrachten haken aan bij de pure vragen van de kleuters en richten hun lesaanbod zoveel mogelijk daarop  in. In de onderbouwgroepen staan thematafels met voorwerpen, woorden, boeken en filmpjes over een bepaald thema. De kinderen kunnen spelen en werkjes maken over het onderwerp. Ook doen zij eenvoudig onderzoek naar natuurverschijnselen en onderwerpen uit het dagelijks leven. Vaak merken we dat als de belangstelling goed is gewekt, kinderen voorwerpen gaan meenemen voor op de thematafel en er iets over vertellen in de klas. Wellicht merkt u thuis ook al snel dat uw kind meer vragen gaat stellen over de onderwerpen die centraal staan in de klas.

Lessen in kringen
Naast het zelfstandig werken, zijn er dagelijks instructies in de kleine of grote kring (met de hele groep). De instructies gaan over voorbereidend lezen, woordenschatontwikkeling, begrijpend luisteren, voorbereidend rekenen, wetenschap en techniek. Daarbij wordt er volop aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling. In gesprek met de leerkracht of met de hele groep (juist fijn als je blij bent!) wordt gesproken over emoties.

Weektaak
Vanaf groep 2 werken de kinderen volgens hun (eenvoudige) Weektaak. Op woensdag voert ieder kind een reflectiegesprek met de leerkracht. In dat gesprek worden de leermomenten van de afgelopen week besproken en de verschillende onderwerpen van de komende week doorgenomen. Ook plant het kind dan zijn werk voor de volgende week. Op deze manier leren de kinderen vooruit te kijken, te reflecteren en te communiceren over hun werk en hun welbevinden.