Downloads

Hieronder kunt u verschillende documenten en links vinden die gerelateerd zijn aan ons onderwijs:

    • Alle informatie over de invulling van ons Daltononderwijs in de praktijk: Daltonboek De Rank
    • Ons school ondersteuningsprofiel in het kader van passend onderwijs: SOP 2014
    • Een toelichting op de eerste weektaak in groep 2: Weektaak