MR

Doel
Als medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigen wij de ouders en het personeel van de Rank. De MR bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Samen met de directie willen we op een zo goed mogelijke manier De Rank helpen bij het realiseren van haar doel, namelijk goed onderwijs verzorgen voor haar leerlingen. Wij willen dit doen op een manier die duidelijk en transparant is voor alle ouders en het personeel.
Vanuit een positief kritische houding bekijken we voorstellen van het bestuur/locatiedirecteur en zetten zelf ook onderwerpen op de agenda om te bespreken. Denk hierbij aan personeelsbeleid, huisvesting, veilig internetten, muziek- en cultuuronderwijs en pesten.

Rechten
Met betrekking tot een aantal onderwerpen heeft de MR het adviesrecht. Denk hierbij aan nieuwbouw, vakantieregeling, beleid met betrekking tot de organisatie van de school en personeelsbeleid. Dit betekent dat zij het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Het bestuur/de locatiedirecteur mag dit advies niet zomaar naast zich neerleggen.
De MR kent ook instemmingsrecht. Dit betekent dat het bestuur/de locatiedirecteur voor deze zaken naar de MR moet komen om instemming te verkrijgen. Denk hierbij aan de invoering van het Continurooster, verandering van onderwijskundige doelstellingen en het vaststellen van de ouderbijdrage.
Wanneer geen instemming wordt verkregen zal het bestuur/de locatiedirecteur haar voorstel moeten wijzigen of de MR met argumenten tot een andere mening proberen te brengen.

Notulen
De notulen van de MR zijn te allen tijde in te zien bij Henk-Jan Gosselink.
Klik hier voor het MR jaarverslag 2018-2019

De samenstelling van de MR voor het schooljaar 2019-2020 is als volgt:

Oudergeleding:
Tamara van den Berg (Voorzitter)
Titia van der Sommen
Deborah Broeze
Gabriela Maris

Leerkrachtengeleding:
Annemarie Spenkelink
Tamara Tijben
Marloes Golbach
Linda Melenhorst

Namens de directie vertegenwoordigt Petra Straver het bestuur. Zij is tevens adviserend lid van de MR. Henk-Jan Gosselink zorgt voor de administratieve ondersteuning.

Medezeggenschapsraad

Annemarie Spenkelink

Annemarie Spenkelink

personeelslid MR en GMR
Marloes Golbach

Marloes Golbach

personeelslid
Linda Melenhorst

Linda Melenhorst

personeelslid
Tamara van der Steeg

Tamara van der Steeg

personeelslid
Tamara van den Berg

Tamara van den Berg

ouderlid

Deborah Broeze

Deborah Broeze

ouderlid
Gabriela Maris

Gabriela Maris

ouderlid
Titia van der Sommen

Titia van der Sommen

ouderlid