MR

Doel
Als medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigen wij de ouders en het personeel van de Rank. De MR bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Samen met de directie willen we op een zo goed mogelijke manier De Rank helpen bij het realiseren van haar doel, namelijk goed onderwijs verzorgen voor haar leerlingen. Wij willen dit doen op een manier die duidelijk en transparant is voor alle ouders en het personeel.
Vanuit een positief kritische houding bekijken we voorstellen van het bestuur/locatiedirecteur en zetten zelf ook onderwerpen op de agenda om te bespreken. Denk hierbij aan personeelsbeleid, huisvesting, veilig internetten, muziek- en cultuuronderwijs en pesten.

Rechten
Met betrekking tot een aantal onderwerpen heeft de MR het adviesrecht. Denk hierbij aan nieuwbouw, vakantieregeling, beleid met betrekking tot de organisatie van de school en personeelsbeleid. Dit betekent dat zij het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Het bestuur/de locatiedirecteur mag dit advies niet zomaar naast zich neerleggen.
De MR kent ook instemmingsrecht. Dit betekent dat het bestuur/de locatiedirecteur voor deze zaken naar de MR moet komen om instemming te verkrijgen. Denk hierbij aan de invoering van het Continurooster, verandering van onderwijskundige doelstellingen en het vaststellen van de ouderbijdrage.
Wanneer geen instemming wordt verkregen zal het bestuur/de locatiedirecteur haar voorstel moeten wijzigen of de MR met argumenten tot een andere mening proberen te brengen.

Notulen
De notulen van de MR zijn te allen tijde in te zien bij Henk-Jan Gosselink.
Klik hier voor het MR jaarverslag 2021-2022

De samenstelling van de MR is als volgt:

Oudergeleding:
Sabine WoltmanJens Oude RengerinkTitia van der Sommen (Voorzitter)Evelien Geurts

Leerkrachtengeleding:Annemarie SpenkelinkTamara TijbenHanneke ten VoordeLinda Melenhorst

Namens de directie vertegenwoordigt Petra Straver het bestuur. Zij is tevens adviserend lid van de MR. Henk-Jan Gosselink zorgt voor de administratieve ondersteuning.

Medezeggenschapsraad

Annemarie Spenkelink

Annemarie Spenkelink

personeelslid MR en GMR
Linda Melenhorst

Linda Melenhorst

personeelslid
Hanneke ten Voorde

Hanneke ten Voorde

personeelslid
Tamara Tijben

Tamara Tijben

personeelslid
Sabine Woltman

Sabine Woltman

ouderlid
Evelien Geurts

Evelien Geurts

ouderlid
Titia van der Sommen

Titia van der Sommen

ouderlid
Jens Oude Rengerink

Jens Oude Rengerink

ouderlid