Middenbouw

Groep 3
In de groepen 3 wordt er een voortvarende start gemaakt met het leren lezen. De kinderen krijgen les uit de methode Leeslijn. Ze werken in niveaugroepen, zodat ieder kind de optimale instructie ontvangt op zijn/haar niveau. Bij het leren lezen hoort het spellen van woordjes en het schrijven van de letters. Dit wordt allemaal aangeboden met aantrekkelijke materialen.
Om tegemoet te komen aan de bewegingsbehoefte van de kinderen, wordt er les gegeven in verschillende lokalen, ingericht met themahoeken. Door dit te doen verzachten we de overgang van de kleuterperiode naar het werken in groep 3. De kinderen zijn namelijk gewend aan vakoverstijgend leren en zich vrij en verantwoordelijk te bewegen door de lokalen.
Naast het lezen wordt er in groep 3 ook gewerkt aan het rekenen. Dit gebeurt aan de hand van de methode Wereld in Getallen. Deze methode geeft richting aan het leren rekenen tot en over het tiental. Ook de hogere getallen worden alvast verkend. Door te werken in niveaugroepen houden we voldoende tijd over om creatief en onderzoekend te leren, met Ipads, in de hoeken of samen in de klas.

Groep 4 en 5
Vanaf groep 4 worden de basisvaardigheden van rekenen en taal verder uitgebouwd. Aan het einde van groep 4 kunnen de kinderen al zelf boeken lezen. Het rekenen heeft dan ook al een grote vlucht genomen: eenmaal in de wetenschap hoe je over het tien- en twintigtal rekent, weet je ook hoe dat moet bij veel grotere getallen. Vanaf het midden van het schooljaar krijgen de kinderen  het vak begrijpend lezen aangeboden. In groep 5 wordt de leerstof geconsolideerd en verder uitgebreid met de zaakvakken aardrijkskunde en geschiedenis. Bij rekenen komen de onderwerpen meten, tijd en geld uitgebreid aan bod. Vanaf groep 5 starten we met het leren ‘leren’: strategieën om kennis eigen te maken.

Weektaak
In alle middenbouwgroepen wordt gewerkt met een weektaak, die richting geeft aan het werken, samenwerken en de verantwoordelijkheid. Zo kunnen kinderen erop zien wanneer hun instructiemomenten plaatsvinden, welke klassenregels centraal staan en hebben ze overzicht van wat er geleerd gaat worden in de komende week (eigenaarschap over het leren van de leerling). Een deel van het werk dat gemaakt moet worden plannen de kinderen zelf in. Wekelijks is er een reflectiegesprek met de leerkracht over de weektaak.