Onderzoekend leren vanuit verwondering en vindingrijkheid

Waar komt bliksem vandaan? Wat bepaalt de smaak van een appel? Hoe werkt een mobieltje precies? Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en verwonderen zich over de natuur en de wereld om hen heen.
Bij het aanbieden van de reguliere lessen geven we ruimte aan deze nieuwsgierigheid en verwonderingsvragen van kinderen. Wij ondersteunen en begeleiden de kinderen bij hun zoektocht naar antwoorden, door hen o.a. onderzoeksvaardigheden en denkvaardigheden aan te reiken.
De lessen die we aanbieden lokken uit tot (zelf)reflectie, creativiteit en doen een beroep op de vindingrijkheid en de zelfstandigheid. Bij dit proces is het voor kinderen gemakkelijk en goed om te begrijpen dat er op sommige vragen niet meteen een antwoord is of zelfs nog geen antwoord bestaat. Dat is namelijk het principe van kennisontwikkeling en waarom wetenschap zo belangrijk is voor onze samenleving.
We hebben gemerkt dat we kinderen heel goed kunnen uitleggen dat zij later een belangrijke rol kunnen spelen in het ontwikkelen van nieuwe antwoorden en oplossingen. En dat dat geldt voor alle kinderen in de klas. Een kind dat minder goed leert bijvoorbeeld, krijgt de ruimte om te denken: ik ben handig met mijn handen en creatief, hoe zou het mobieltje van de toekomst er uitzien?
Zo gaan we ervan uit dat er in ieder kind ‘ontwikkelingsruimte’ schuilt en dat het van belang is om zowel bij hele slimme kinderen als bij alle overige kinderen hun talenten en interesses te laten groeien, zodat ieder kind op zijn of haar niveau kan excelleren.

Talentontwikkeling
De Rank is in samenwerking met het onderzoekscentrum SETD van de Universiteit van Twente, gestart met het ontwerpen van onderwijsaanbod waarbij talenten van kinderen ontdekt en ontwikkeld worden. Dit omdat wij ons als Daltonschool realiseren dat het onderwijs van nu moet aansluiten bij wat de toekomst van kinderen vraagt. Het enkel aanleren van de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen zal niet toereikend zijn voor een beloftevolle toekomst in een snel veranderende maatschappij. Klik hier voor meer informatie.

Gelukkig staat Dalton onderwijs al garant voor onderwijs waarbij er breder gekeken wordt naar de ontwikkeling van ieder kind. Naast de basisvakken is er aandacht voor de pijlers samenwerken, zelfstandigheid, reflectie, verantwoordelijkheid. Deze Daltonpijlers nemen wij als uitgangspunt om het onderwijs verder door te ontwikkelen naar onderwijs dat recht doet aan alle talenten van alle kinderen.