Plusklas

Plusgroep

Op de Rank hebben we voor de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong een Plusgroep. Een keer per week gaan de kinderen naar de Plusgroep die onder leiding van Irna Nieterau staat. Zij is als leerkracht gespecialiseerd in het lesgeven aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. In de plusklas wordt er gewerkt aan uitdagende opdrachten waarin onderzoekend leren centraal staat. De kinderen krijgen voor de rest van de week verrijkingsstof voor op de weektaak mee. Zo kunnen zij ook in hun reguliere groep op hun niveau werken. De kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen een passend aanbod in hun eigen vertrouwde klas. Irna adviseert de onderbouwleerkrachten bij het opstellen van de doelen en de verrijkingsactiviteiten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen die (veel) meer aankunnen dan gemiddeld de zorg krijgen die nodig is, zodat zij zich goed en met plezier kunnen ontwikkelen.