Integraal kindcentrum

Wat is een Integraal Kindcentrum?
Een Integraal Kindcentrum, afgekort IKC, is een samenwerkingsverband tussen de school, de peuterspeelzaal en de kinderopvang, waar kinderen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen opgroeien, ontwikkelen, spelen en leren.

IKC De Rank
Vanaf het schooljaar 2014-2015 zijn Daltonschool De Rank, peuterspeelzaal De Rank-Spring en Kinderopvang Partou gestart met deze IKC ontwikkeling onder de naam IKC De Rank. Wij hebben ons ten doel gesteld om een doorgaande leerlijn te realiseren voor alle kinderen. Op regelmatige basis hebben de samenwerkingspartners van het IKC overleg over de invulling van het IKC programma. De BSO, school en peuterspeelzaal bevinden zich allemaal in het gebouw aan het Elritsplein. Dat zorgt ervoor dat de lijnen kort zijn en de kinderen zich snel vertrouwd voelen bij de opvang- en onderwijspartners.

Doelstelling IKC De Rank
De doelstellingen voor het IKC zijn vastgelegd in een plan van aanpak. Voorbeelden van gestelde doelen zijn:

  • School, peuterspeelzaal en BSO werken met dezelfde (onderwijs) thema’s
  • Kleuters en peuters spelen een keer in de week samen buiten
  • Naschools aanbod van kunst- en cultuuractiviteiten organiseren, waar alle kinderen aan kunnen deelnemen.
  • Wensen van ouders inventariseren met betrekking tot het aanbod van IKC De Rank.