Continurooster

In alle groepen werken we met het continurooster. Dit houdt in dat de kinderen een kortere schooldag hebben, waarbij ze tussen de middag niet naar huis gaan, maar in de klas met de leerkracht lunchen en daarna een half uur pauze hebben.

De lestijden zijn:
8.30 uur – 14.30 uur op maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag
8.30 uur – 12.15 uur op woensdag

De groepen 1 en 2 zijn op vrijdagmiddag vanaf 12.15 uur vrij.

De tijden van diverse organisaties voor buitenschoolse opvang zijn op ons rooster afgestemd. Vanzelfsprekend sluit BSO De Rank van Smallsteps, partner binnen ons IKC naadloos aan bij onze onderwijstijden en vrije dagen voor de kinderen.

Het Dalton pauzeplan
Tijdens de ochtendpauze gaan de groepen 1 en 2 naar het plein en de groepen 3 t/m 8 naar het grote speelveld. Tijdens de middagpauze is er een Dalton pauzeplan van kracht: de kinderen kunnen kiezen op welke manier zij willen ontspannen. Zij kunnen kiezen uit het spelen op het veld, in de hal of op het themaplein. Op het veld kunnen ze voetballen, gebruik maken van diverse speeltoestellen of een keuze maken uit het buitenspelmateriaal. Op het themaplein kunnen de kinderen spelen volgens een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld oud Hollandse spelletjes, of Pokeymonkaarten ruilen. De thema’s worden gewisseld na gelang de belangstelling van de kinderen. In de hal kan er rustig worden gepauzeerd door bordspellen te spelen, te knutselen, te lezen of te tekenen. De kleutergroepen spelen altijd op hun eigen plein en gebruiken hun eigen materiaal. Tijdens de pauzes is er volgens een vast rooster toezicht door leerkrachten en vrijwillige ouders.

Voordelen continurooster
Het continurooster bevalt zeer goed en zorgt voor rust en duidelijkheid voor kinderen en team. Zo is er bijvoorbeeld meer structuur en effectieve onderwijstijd in het dagprogramma van de leerlingen. Een ander voordeel is dat het ritme van de kinderen voor langere tijd niet wordt onderbroken.
Ook is de schooldag eerder afgelopen. Hierdoor is er meer tijd beschikbaar voor andere activiteiten van de kinderen. Maar ook voor de leerkrachten is er meer tijd voor de voorbereiding van de lessen.

Het continurooster verhoogt de verkeersveiligheid. Er zijn minder haal- en brengmomenten bij de school en de kinderen begeven zich minder door het verkeer.