Veel gestelde vragen

Hoe lang voor de vierde verjaardag van mijn kind kan ik hem/haar aanmelden?
U kunt dit in principe zelf bepalen. In verband met onze jaarplanning is het wel handig als we ongeveer een half jaar voor de vierde verjaardag van uw kind het inschrijfformulier in ons bezit hebben.

Hoeveel wenochtenden zijn er voordat mijn kind op school begint?
Dit wordt enkele weken voor het instroommoment door de aankomende leerkracht van uw kind met u afgestemd. Meestal zijn het zo’n vijf ochtenden, maar het is in principe mogelijk om uw kind maximaal tien keer een wenochtend te laten meedraaien.

Waar kan ik de school vinden in de wijk?
Ons gebouw bevindt zich aan het Elritsplein 100 in Het Broek-zuid. Als u zich op de Deurningerstraat bevindt (komend vanuit het centrum) dan slaat u op de rotonde (voorafgaand aan de Broekvijver) linksaf. U rijdt dan op de Bronforelstraat. U gaat rechtdoor en steekt de busbaan over. Sla vervolgens gelijk rechtsaf. U treft ons gebouw na ongeveer honderd meter aan.

Hoe kan ik mijn kind(eren) opgeven voor buitenschoolse opvang?
Er zijn verschillende organisaties voor BSO in Hengelo gevestigd. U kunt zelf een keuze maken uit deze aanbieders. In ons gebouw is het Kindercentrum.nl gehuisvest. U kunt informatie over het Kindercentrum vinden en aanmelden via www.hetkindercentrum.nl. Natuurlijk kunt u ook telefonisch met de BSO naar keuze contact opnemen om u te laten informeren over het aanbod.

Als ik een vraag/opmerking heb over het functioneren of welbevinden van mijn kind, bij wie kan ik dan terecht?
In eerste instantie neemt u dan met de eigen leerkracht contact op. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u of de leerkracht ook de expertise van één van beide intern begeleiders (onder- en bovenbouw) inschakelen. Zij beschikken tevens over een breed boven- en buitenschools netwerk van zorgspecialisten. Indien noodzakelijk of gewenst kan in dit proces van consultatie en overleg ook de directeur van onze school geraadpleegd worden. Meer informatie over de integrale zorgroute is bij de intern begeleider beschikbaar.

Kan ik als ouder meehelpen op school?
Dat kan. We hebben een actieve ouderraad en medezeggenschapsraad. De O.R. is vooral bezig met de organisatie van schoolbrede festiviteiten. De M.R. vertegenwoordigt de belangen van ouders en teamleden binnen de verschillende beleidsterreinen op school. Beide organen zoeken regelmatig nieuwe versterking. Verder is er aan elke groep een klassenouder verbonden. Deze persoon doet met zekere regelmaat een beroep op ouders om te helpen bij ondersteuning van groepsactiviteiten.

Hoe blijf ik op de hoogte van het laatste schoolnieuws?
U ontvangt regelmatig per mail een nieuwsbrief over allerlei actuele, lopende zaken en aandachtspunten. U krijgt dit in uw mailbox zodra wij het inschrijvingsformulier van uw kind ontvangen hebben. Verder heeft De Rank een Facebook-pagina waarop zeer regelmatig foto’s en reacties m.b.t. activiteiten, uitstapjes, proefjes en andere bijzondere, informele momenten te vinden zijn.
Daarnaast ontvangt u aan het begin van het schooljaar een Rankkalender, waarop belangrijke data en veel praktische regelzaken vermeld en beschreven staan.

Ik heb een wijziging (adres/telefoonnummer/emailadres) door te geven. Bij wie meld ik dit?
Dit kunt u melden bij de administratie (kamer naast de directiekamer). U mag ook mailen naar administratie@derankhengelo.nl. Denk er ook even aan om de wijziging aan de klassenouder door te geven.

Als mijn kind ziek is, waar meld ik dit dan?
Eén telefoontje naar de administratie op school volstaat (074-2782970). De medewerker zal de afwezigheid en de reden doorgeven aan de leerkracht. Bent u ’s morgens toch op school om uw andere kind(eren) naar de klas te brengen? Dan kunt u het natuurlijk ook zelf even aan de leerkracht van uw zieke kind doorgeven. Elke leerkracht houdt een wettelijk verplichte verzuimregistratie bij.