Ouderraad

Leuke activiteiten
De ouderraad zet zich in om binnen de school leuke activiteiten te organiseren voor de leerlingen. Zo zorgen wij voor start/slot activiteiten, Sinterklaas, Kerst, nieuwjaar, (Palm)Pasen, avondvierdaagse, en diverse sportieve activiteiten. Ook zorgen wij ervoor dat de school bij elke gelegenheid leuk gedecoreerd is en helpen met met de aanschaf van zaken binnen school waar de leerlingen profijt van hebben (spelletjes, boeken, meubels, sportspullen en eventueel ander zaken die de leerkrachten bij ons aanvragen.
Ongeveer 9 keer per jaar vergaderen wij, deze data staan ook op de schoolkalender en zijn openbaar. De notulen van deze vergadering kunt u op onze site raadplegen. Tijdens deze vergaderingen worden diverse zaken besproken die wij organiseren, maar ook komen er zaken ter sprake waar ouders ons over bericht hebben. Heeft u dus vragen, opmerkingen of wilt u iets weten, neem dan gerust contact met een van ons op of stuur een mail bericht naar onderstaand emailadres.

Contact: Margreet Binnendijk: m.binnendijk@home.nl

Ouderbijdrage
Het bedrag voor de ouderbijdrage is samengesteld uit een optelsom van verschillende uitgaven (de vrijwillige ouderbijdrage, de schoolreis en een klein bedrag voor verschillende sportactiviteiten). Het schoolkamp voor groep 8 zal hier niet in begrepen zijn.

Overige inkomsten
De ouderraad probeert op meerdere manieren geld op te halen. Zo is er de jaarlijkse plantenmarkt en natuurlijk het oud papier. De opbrengst hiervan kom ook voor een gedeelte ten goede aan de leerlingen van de Rank en een gedeelte gaat naar een goed doel.

Ouderraad

Margreet Binnendijk

Margreet Binnendijk

Voorzitter
Prya Rampersad

Prya Rampersad

Ouderlid

Monique Schuijl

Monique Schuijl

Vice voorzitter
Pearl Eijkholt

Pearl Eijkholt

Ouderlid

Marjon Niks

Marjon Niks

Ouderlid
Hinke Dekker

Hinke Dekker

Ouderlid
Tamara Zander

Tamara Zander

Ouderlid
Marleen de Jong

Marleen de Jong

Ouderlid
Sharon Vonk

Sharon Vonk

Ouderlid
Annalyn te Wierik

Annalyn te Wierik

Penningmeester
Sharon Lohuis

Sharon Lohuis

Ouderlid

Pascalle Mittendorff

Ouderlid

Jolien Isenia

Ouderlid

Jacqueline Elmas

Secretaris
Nienke Roggema

Nienke Roggema

Teamlid
Sarah Reinderink

Sarah Reinderink

Teamlid
Monique Pol

Monique Pol

Teamlid