Ouderraad

Leuke activiteiten
De ouderraad zet zich in om binnen de school leuke activiteiten te organiseren voor de leerlingen. Zo zorgen wij voor start/slot activiteiten, Sinterklaas, Kerst, nieuwjaar, Pasen, avondvierdaagse, en diverse sportieve activiteiten. Ook zorgen wij ervoor dat de school bij elke gelegenheid leuk gedecoreerd is en helpen met met de aanschaf van zaken binnen school waar de leerlingen profijt van hebben (spelletjes, boeken, meubels, sportspullen en eventueel ander zaken die de leerkrachten bij ons aanvragen.
Ongeveer 8 keer per jaar vergaderen wij, deze data staan ook op de schoolkalender en zijn openbaar. De notulen van deze vergadering kunt u op social schools raadplegen. Tijdens deze vergaderingen worden diverse zaken besproken die wij organiseren, maar ook komen er zaken ter sprake waar ouders ons over bericht hebben. Heeft u dus vragen, opmerkingen of wilt u iets weten, neem dan gerust contact met een van ons op of stuur een mail bericht naar onderstaand emailadres.

Contact: Marleen de Jong: md.dejong@hotmail.com

Ouderbijdrage
Het bedrag voor de ouderbijdrage is samengesteld uit een optelsom van verschillende uitgaven (de vrijwillige ouderbijdrage, de schoolreis en een klein bedrag voor verschillende sportactiviteiten). Het schoolkamp voor groep 8 zal hier niet in begrepen zijn.

Ouderraad

Marleen de Jong

Marleen de Jong

Voorzitter
Lotte van Nieuwenhuizen

Lotte van Nieuwenhuizen

Vice Voorzitter
Froukje Kienhuis

Froukje Kienhuis

Penningmeester
Esther Aksan

Esther Aksan

ouderlid
Wendy Veneman

Wendy Veneman

ouderlid
Ilse Wolbers

Ilse Wolbers

Ouderlid
Sophie Loek

Sophie Loek

ouderlid

Sietske van der Wens

Sietske van der Wens

ouderlid
Marieke Lichtenberg

Marieke Lichtenberg

Ouderlid
Renilde Bonthuis

Renilde Bonthuis

ouderlid

Sandra Nijland

Sandra Nijland

ouderlid
Pearl Eijkholt

Pearl Eijkholt

Ouderlid
Monique Pol

Monique Pol

Teamlid
Tamara Zander

Tamara Zander

Ouderlid

Sharon Lohuis

Sharon Lohuis

Ouderlid
Jolien Isenia

Jolien Isenia

Ouderlid
Nicole Leverink

Nicole Leverink

Ouderlid
Jacqueline Elmas

Jacqueline Elmas

Secretaris
Nienke Roggema

Nienke Roggema

Teamlid
Sarah Reinderink

Sarah Reinderink

Teamlid