344X3024-bewerkt

De digitale wereld
Kinderen van nu leven in een snel veranderende wereld. Dat is natuurlijk altijd al zo geweest, maar door de technologische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld in de ICT gaan veranderingen nog sneller. Zo is de bereikbaarheid over de hele wereld sterk verbeterd, daarmee wordt onze wereld kleiner. We kunnen overal werken en zijn niet altijd meer gebonden aan vaste werktijden. We delen onze belevenissen via social media en we zijn steeds meer online.

Toekomst
Hoe zal deze digitale maatschappij eruit zien over 25 jaar? Welke digitale vaardigheden en talenten zijn dan van belang? Het antwoord hierop is niet eenvoudig te geven. Wat we in ieder geval wel weten is dat we kinderen o.a moeten helpen met (digitale) communicatieve vaardigheden, informatie vinden en verwerken en daar positief kritisch mee om te gaan. En, natuurlijk leren de kinderen ook hoe zij de verschillende media kunnen gebruiken.

ICT in ons onderwijs

Iedereen is (bijna) altijd online en bereikbaar, ook de leerlingen op school. Digitale vaardigheden worden hierdoor steeds belangrijker, zeker nu het lesmateriaal vaker digitaal wordt aangeboden. Een van de grote voordelen van de digitalisering van het onderwijs is dat lesmateriaal op de individuele leerling kan worden afgestemd. Dit wordt ook wel adaptief leren genoemd. Op de Rank maken wij daarom gebruik van Gynzy en heeft elke leerling vanaf groep 4 een eigen ipad. Met de software van Gynzy kunnen leerlingen op hun eigen niveau met opgaven oefenen. De oefenstof sluit aan bij reeds aanwezige lesmethodes en/of persoonlijke leerroutes. Zo ondersteunen we alle leerlingen in hun eigen leerproces en gebruiken we digitaal leren in ons voordeel.

Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van een school die op dezelfde manier met Gynzy werkt als de Rank.

Google classroom

Naast Gynzy maken wij op de Rank ook gebruik van Google Classroom als online onderwijsplatform. Dit platform geeft de leerkracht de mogelijkheid virtuele klaslokalen en lesgroepen aan te maken waaraan leerlingen en lesmateriaal kunnen worden toegevoegd. De leerling heeft als voordeel dat zowel op school als thuis actuele informatie en updates, zoals nieuwe opdrachten, opmerkingen en instructies direct beschikbaar zijn. Ook bij het (indien nodig) online lesgeven is dit platform een groot voordeel.

Programmeren

Het bedrijfsleven heeft een toenemende behoefte aan afgestudeerden in de informatica. Iedere branche is er tegenwoordig in meer of mindere mate afhankelijk van. Maar dat is niet de enige reden waarom programmeren meer aandacht verdient in het primair- en voortgezet informaticaonderwijs. Programmeren is naast Engels, Spaans en Chinees, ook te zien als wereldtaal. Niet om van mens tot mens te communiceren, maar van mens tot computer. Een vorm van communicatie die met de razendsnelle technologische ontwikkelingen alleen nog maar belangrijker wordt. Leren programmeren, of in ieder geval de basisbeginselen ervan, helpt leerlingen bij de interactie met de wereld om hen heen. Op de Rank starten we hier al mee in groep 1, bijvoorbeeld door het gebruik van het lichaam als robot, het gebruik van Beebots (programmeerbare robots) of verschillende apps. Gedurende de schoolloopbaan wordt dit steeds meer uitgebreid tot het zelf programmeren van een spel of door in de bovenbouw met echte programmeertaal een minicomputertje te programmeren.