344X3024-bewerkt

De digitale wereld
Kinderen van nu leven in een snel veranderende wereld. Dat is natuurlijk altijd al zo geweest, maar door de technologische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld in de ICT gaan veranderingen nog sneller. Zo is de bereikbaarheid over de hele wereld sterk verbeterd, daarmee wordt onze wereld kleiner. We kunnen overal werken en zijn niet altijd meer gebonden aan vaste werktijden. We delen onze belevenissen via social media en we zijn steeds meer online.

Toekomst
Hoe zal deze digitale maatschappij eruit zien over 25 jaar? Welke digitale vaardigheden en talenten zijn dan van belang? Het antwoord hierop is niet eenvoudig te geven. Wat we in ieder geval wel weten is dat we kinderen o.a moeten helpen met (digitale) communicatieve vaardigheden, informatie vinden en verwerken en daar positief kritisch mee om te gaan. En, natuurlijk leren de kinderen ook hoe zij de verschillende media kunnen gebruiken.

ICT in ons onderwijs
In alle groepen zijn er digitale schoolborden, Ipads en computers. Deze worden ingezet om de instructie en het leren te ondersteunen met digitale lesmethoden en educatieve games. Bij het zelfstandig werken en het werken in de hoeken wordt de daarvoor benodigde instructie via Flipping the Classroom op Ipads verzorgd. Soms mogen de kinderen hun eigen Ipad of smartphone meenemen om te gebruiken bij een les (BYOD). Daarnaast is er in de groepen 1 tot en met 3 een begin gemaakt met het leren programmeren. Huiswerkopdrachten voor de groepen 4 tot en met 8, worden via de webbased applicatie Moodle gegeven.

Informatie
Naast de educatieve toepassingen van ICT, gebruiken wij ICT om u te informeren over allerlei zaken die in school spelen via deze website, Facebook, Twitter, mail en via onze digitale nieuwsbrief.