Verbindend

Verbindend

Met ons onderwijs maken we vele verbindingen met de samenleving

Als school hebben we een verbindend karakter. Alleen als we ons echt met de leerlingen verbinden, kunnen we van betekenis voor ze zijn. En het gaat verder. Ook ouders en alle
andere betrokkenen hebben een band met onze school. Die is van grote waarde. De verbinding staat voor onze participatie in de samenleving