Daltonschool De Rank

zoekt per 1 oktober een Leerkracht (0.6 WTF) voor groep 5 op maandag, dinsdag en woensdag.

Wij zoeken iemand die:

  • authentiek is en zichzelf kan zijn in veranderende omstandigheden;
  • in staat is om vanuit het perspectief van de leerling te kijken;
  • op een positieve oplossingsgerichte wijze een veilig pedagogisch klimaat kan realiseren;
  • goed kan aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de groep en de individuele leerlingen;
  • lef heeft, out of the box kan denken en fouten durft te maken;
  • goed kan analyseren en creatieve oplossing bedenkt;
  • het prettig vindt om samen te werken in een dynamisch en enthousiast team.

Wij bieden:

  • een energieke werkomgeving en een leuke groep kinderen om mee te werken;
  • een tijdelijke aanstelling vanaf 1 oktober met uitzicht op een vast dienstverband.

De gesprekken zullen plaatsvinden op 27 september.

Sollicitaties (liefst per mail) kunnen voor maandag 19 september gestuurd  worden naar:

Daltonschool De Rank

t.a.v. Mw. P.Straver, directeur

p.straver@stichtingbrigantijn.nl

Elritsplein 100

7559 HR Hengelo

074-2782970

Sponsorloop Ira

Mad Science op De Rank

Blijk van waardering.

College middenbouw H2O

Eind juni hebben de groepen 4 en 5 op school een college gehad van professor Jan, die aan de Universiteit Twente verbonden is.
De kinderen kregen uitleg over H2O oftewel water; de chemische verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Er werd verteld over water in drie verschillende varianten: als vloeistof, als vaste stof en als gas. Er werden veel proefjes gedaan en vragen behandeld, zoals: hoe verschillend beweegt water in deze drie varianten? Waarom “smelten” twee druppels samen, als ze bij elkaar in de buurt komen? Hoe zit het met atomen, moleculen, virussen, bacteriën en wat is eigenlijk stikstof?
Het was een hele leerzame bijeenkomst voor de kinderen. Op onze Facebookpagina kunt u foto’s van deze middag zien!

Kindgesprek en rapportfolio

Afgelopen week hebben alle kinderen een gesprek met hun ouders en eigen leerkracht gehad over het ontwikkelweb en de percentages die t.a.v. de basisvakken (Taal, Spelling, Rekenen) zijn behaald. We zijn als team heel trots hoe de kinderen hun eigen vorderingen konden verwoorden!
Deze week krijgen ze het nieuwe rapportfolio mee naar huis.

Talentontwikkeling: ontwikkelweb en kindgesprek

De afgelopen jaren hebben we onze ouders/verzorgers geïnformeerd over de toepassing van talentontwikkeling binnen onze school. Deze implementatie is in samenwerking met de Universiteit Twente uitgevoerd. De leerkrachten laten de methode per basisvak steeds vaker los en werken vanuit doelen die de kinderen moeten behalen. Hierbij wordt de zgn. talentencirkel als hulpmiddel ingezet. De leerlingen vullen met de leerkrachten periodiek het ontwikkelweb in. Dit web is een afgeleide van de talentencirkel en visualiseert de groei van de verschillende talenten.
Tevens is de leerling aanwezig bij het kindgesprek (v/h rapportgesprek) met leerkracht en ouders én staat hierbij zelf centraal. Hij/zij geeft een toelichting op het eigen ontwikkelweb en op de percentages die t.a.v. de basisvakken (Taal, Spelling, Rekenen) zijn behaald. Mocht het nodig zijn, dan ondersteunt de leerkracht hier het kind uiteraard bij. Waarom deze opzet? Leerlingen die werken aan eigen doelen, zullen zich meer eigenaar voelen van het proces dat doorlopen moet worden om dat doel te bereiken. Hun aanwezigheid bij het gesprek is dus belangrijk. Verder is er natuurlijk ook ruimte om de visie van de ouders/verzorgers op de ontwikkeling van het kind weer te geven.

De onderzoekende houding

In het tijdschrift Podium van de PO-raad staat deze keer een interview met onze collega Marit Kruiskamp. Zij is coördinator van de drie academische opleidingsscholen (waaronder De Rank) binnen stichting Marcant-BSV. De scholen willen door onderzoek van leerkrachten en studenten de kwaliteit van het onderwijs structureel verbeteren. Klik op deze link om het artikel te lezen!

Het talent van Mandela

De groepen 7 en 8 hebben zich de laatste tijd verdiept in de personen die op de Talentencirkel staan. Wie zijn deze personen en waarom zijn zij aan een specifiek talent gekoppeld. Klik hier voor het mooie artikel over Mandela, geschreven door leerlingen van groep 8!

Daltoncertificaat verlengd!

Op 14 april werden we bezocht door drie afgevaardigden van de Nederlandse Daltonvereniging voor de vijfjaarlijkse daltonvisitatie. Door middel van dit bezoek bekeken deze visiteurs of onze school de daltonlicentie t/m 2021 zou mogen behouden. Dit peilmoment vindt op elke Nederlandse daltonschool plaats. De beoordelaars hebben alle klassen bezocht en daarbij gekeken naar de uitvoering van de daltonpijlers “zelfstandigheid”, “reflectie”, “samenwerken”, “vrijheid in gebondenheid”, “effectiviteit” en “borging”.
Daarnaast hebben zij gesprekken gevoerd met leerkrachten, ouders, leerlingen, daltoncoördinatoren, directeur en de bestuursvoorzitter van onze stichting.
De visiteurs brachten aan het einde van de middag aan het hele team hun verslag uit. We kregen veel complimenten voor onze aanpak. In het bijzonder werd het unitwerken in de groepen 3 en 4 genoemd. Daarnaast werd ook de talentontwikkeling als parel aangemerkt. Tevens was er een groot compliment voor onze daltoncoördinatoren Daphne Springer en Marit Kruiskamp, voor o.a. voor de borging van de daltonaanpak.
De uitslag was misschien geen grote verrassing, maar wel heel fijn: we mogen ons daltonbord weer voor vijf jaar aan de gevel laten hangen!