Talentontwikkeling: ontwikkelweb en kindgesprek

De afgelopen jaren hebben we onze ouders/verzorgers geïnformeerd over de toepassing van talentontwikkeling binnen onze school. Deze implementatie is in samenwerking met de Universiteit Twente uitgevoerd. De leerkrachten laten de methode per basisvak steeds vaker los en werken vanuit doelen die de kinderen moeten behalen. Hierbij wordt de zgn. talentencirkel als hulpmiddel ingezet. De leerlingen vullen met de leerkrachten periodiek het ontwikkelweb in. Dit web is een afgeleide van de talentencirkel en visualiseert de groei van de verschillende talenten.
Tevens is de leerling aanwezig bij het kindgesprek (v/h rapportgesprek) met leerkracht en ouders én staat hierbij zelf centraal. Hij/zij geeft een toelichting op het eigen ontwikkelweb en op de percentages die t.a.v. de basisvakken (Taal, Spelling, Rekenen) zijn behaald. Mocht het nodig zijn, dan ondersteunt de leerkracht hier het kind uiteraard bij. Waarom deze opzet? Leerlingen die werken aan eigen doelen, zullen zich meer eigenaar voelen van het proces dat doorlopen moet worden om dat doel te bereiken. Hun aanwezigheid bij het gesprek is dus belangrijk. Verder is er natuurlijk ook ruimte om de visie van de ouders/verzorgers op de ontwikkeling van het kind weer te geven.