Daltoncertificaat verlengd!

Op 14 april werden we bezocht door drie afgevaardigden van de Nederlandse Daltonvereniging voor de vijfjaarlijkse daltonvisitatie. Door middel van dit bezoek bekeken deze visiteurs of onze school de daltonlicentie t/m 2021 zou mogen behouden. Dit peilmoment vindt op elke Nederlandse daltonschool plaats. De beoordelaars hebben alle klassen bezocht en daarbij gekeken naar de uitvoering van de daltonpijlers “zelfstandigheid”, “reflectie”, “samenwerken”, “vrijheid in gebondenheid”, “effectiviteit” en “borging”.
Daarnaast hebben zij gesprekken gevoerd met leerkrachten, ouders, leerlingen, daltoncoördinatoren, directeur en de bestuursvoorzitter van onze stichting.
De visiteurs brachten aan het einde van de middag aan het hele team hun verslag uit. We kregen veel complimenten voor onze aanpak. In het bijzonder werd het unitwerken in de groepen 3 en 4 genoemd. Daarnaast werd ook de talentontwikkeling als parel aangemerkt. Tevens was er een groot compliment voor onze daltoncoördinatoren Daphne Springer en Marit Kruiskamp, voor o.a. voor de borging van de daltonaanpak.
De uitslag was misschien geen grote verrassing, maar wel heel fijn: we mogen ons daltonbord weer voor vijf jaar aan de gevel laten hangen!