Onze talenten

Wij willen een omgeving scheppen waarin kinderen de ruimte krijgen zich vanuit hun eigenheid en hun specifieke talenten te ontwikkelen. Open staan voor ontdekking, voor plezier, voor wat nieuw is, vormt de basis van leren en groeien op de Rank, zowel voor de kinderen als voor het team.
We hebben hoge verwachtingen van onze kinderen en spelen in op de snel veranderende maatschappij. Dit doen wij door ons aanbod steeds te verrijken met vaardigheden en vakken als onderzoekend leren, Engels en ICT geletterdheid.