Alle leerlingen om 12.00 uur vrij.

Begin zomervakantie (t/m vrijdag 23 augustus)

Feest afsluiting schooljaar

Studiedag: Alle kinderen vrij

Rapportfolio mee naar huis

Musical en afscheidsavond groep 8

O.R.-vergadering

Kindgesprekken