Terugblik studiedag

Op donderdag 22 september jl. heeft het team de verschillende onderdelen van de talentencirkel nader onder de loep genomen. Wanneer zie je in de klas dat een leerling nieuwsgierig is naar een bepaald onderwerp? Hoe kun je aangeven of een leerling vorderingen maakt op het gebied van creatief denken? Deze en andere vragen hebben we besproken, omdat we bezig zijn met het ontwikkelen van een nieuw rapport; het rapportfolio, waarin we talentontwikkeling een centrale plek willen geven.