Stichting Marcant-BSV

Basisschool De Rank maakt samen met een aantal andere scholen deel uit van Marcant-BSV. De stichting bestaan uit 13 scholen voor basisonderwijs op tien locaties, verspreid over de gemeentes Hengelo, Borne en Hof van Twente.

Het onderwijs wordt onder andere geïnspireerd door Christelijke waarden, welke tot uitdrukking komen in de manier waarop wij met elkaar omgaan en kijken naar de wereld om ons heen. Onze scholen hebben een eigen identiteit en daaruit voortvloeiend respect voor iedere ouder en ieder kind, ongeacht de religie of herkomst.

Ons onderwijs is goed en eigentijds. Er is voortdurend aandacht voor doordachte vernieuwing en verbetering. Samen met een aantal andere besturen is Marcant-BSV door het ministerie uitgekozen om deel te nemen aan het project Opleiden in de School. Al onze scholen zijn daarom opleidingsschool voor toekomstige leerkrachten van de Hogeschool Saxion. Daarnaast zijn twee Marcant-BSV scholen, waaronder De Rank, academische opleidingsschool. Meer informatie hierover vindt u elders op deze website.

Onze scholen zijn geen geïsoleerde eilandjes: ze werken binnen de eigen wijk en binnen de eigen stad of dorp als geheel samen met andere organisaties om voor uw kind een fijne, optimale schooltijd te realiseren.