Peuterspeelgroep Plus De Rank

Vanaf woensdag 6 juni start in ons gebouw  Peuterspeelgroep Plus De Rank! Dit is bestemd voor kinderen vanaf 2,5 jaar die het leuk vinden om op een speelse manier uitgedaagd te worden met een verrijkt en gedifferentieerd aanbod, in het bijzonder m.b.t. de talentencirkel! Tijd: elke woensdag tussen 8.30 uur – 12.15 uur. Vanaf volgend schooljaar gelden er ruime openingstijden, aansluitend op de schooltijden.
Meer info is verkrijgbaar bij Jacqueline van Meurs. Dit mag ook telefonisch, 074 – 278 29 70. De Peuterspeelgroep Plus is een samenwerking tussen De Rank, Spring PSZ en Kindercentrum.nl.