Kom naar onze ouderavond over talentontwikkeling!

Op woensdag 22 april is de eerste van twee ouderavonden over talentontwikkeling bij kinderen. De avond staat onder leiding van Tim Post (zie foto). Hij is senior ontwikkelingspsycholoog en onderwijskundige bij de leerstoel Talentontwikkeling, Wetenschap en Techniek van de Universiteit Twente.
De ouders gaan deze avond ook zelf aan de slag om naar de mogelijkheden voor talentontwikkeling bij hun kinderen te kijken. Verder zal er een presentatie worden gegeven m.b.t. datgene wat op school op dit gebied al is gedaan.
We beginnen vanaf 19.45 uur met een inloop, waarna om 20.00 uur de feitelijke ouderavond zal starten. U komt toch ook?