Gynzy iPad

De groepen 4 t/m 8 zijn aan het begin van dit schooljaar op pilotbasis begonnen met het werken op een eigen iPad, waarop zij bezig zijn gegaan met de verwerkingssoftware van Gynzy voor Rekenen en Spelling. Inmiddels is er een evaluatie binnen het team geweest, waarbij ook de bevindingen van de kinderen ter sprake kwamen. De ervaringen zijn positief. De nieuwe werkwijze wordt gezien als een welkome toevoeging, om de kinderen vanuit een moderne, adaptieve invalshoek de lesstof uitdagend en op maat aan te bieden, om zodoende hun ontwikkeling verder te optimaliseren. Tevens heeft het team zich, middels een tweetal trainingen in augustus en september, verder gespecialiseerd in de toepassing van de nieuwe werkwijze.
We zijn tot de conclusie gekomen, om ook na de pilotperiode verder te gaan met Gynzy. Om dit verder uit te bouwen, willen we de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 de mogelijkheid bieden om ook thuis met de iPad en Gynzy  te werken. Hun ouders kunnen d.m.v. een bruikleenovereenkomst met onze school gebruik maken van dit aanbod. Alvast veel plezier toegewenst met de iPads!