Codeweek

Volgende week is het codeweek. Wereldwijd wordt er dan bij vele onderwijsinstellingen aandacht besteed aan het coderen/programmeren. Vele miljoenen studenten/leerlingen in meer dan 180 landen doen er aan mee. Het is leuk dat het ook voor elk kind bestemd is. Iedereen kan op zijn eigen niveau meedoen, zelfs de kleuters. We gaan op De Rank met diverse groepen deelnemen. Deze week hebben we in de bovenbouw het coderen en programmeren alvast weer opgepakt. De kinderen waren erg enthousiast! En de leerkrachten ook …!