College middenbouw H2O

Eind juni hebben de groepen 4 en 5 op school een college gehad van professor Jan, die aan de Universiteit Twente verbonden is.
De kinderen kregen uitleg over H2O oftewel water; de chemische verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Er werd verteld over water in drie verschillende varianten: als vloeistof, als vaste stof en als gas. Er werden veel proefjes gedaan en vragen behandeld, zoals: hoe verschillend beweegt water in deze drie varianten? Waarom “smelten” twee druppels samen, als ze bij elkaar in de buurt komen? Hoe zit het met atomen, moleculen, virussen, bacteriën en wat is eigenlijk stikstof?
Het was een hele leerzame bijeenkomst voor de kinderen. Op onze Facebookpagina kunt u foto’s van deze middag zien!

Peuterspeelgroep Plus De Rank

Vanaf woensdag 6 juni start in ons gebouw  Peuterspeelgroep Plus De Rank! Dit is bestemd voor kinderen vanaf 2,5 jaar die het leuk vinden om op een speelse manier uitgedaagd te worden met een verrijkt en gedifferentieerd aanbod, in het bijzonder m.b.t. de talentencirkel! Tijd: elke woensdag tussen 8.30 uur – 12.15 uur. Vanaf volgend schooljaar gelden er ruime openingstijden, aansluitend op de schooltijden.
Meer info is verkrijgbaar bij Jacqueline van Meurs. Dit mag ook telefonisch, 074 – 278 29 70. De Peuterspeelgroep Plus is een samenwerking tussen De Rank, Spring PSZ en Kindercentrum.nl.

Kindgesprek en rapportfolio

Afgelopen week hebben alle kinderen een gesprek met hun ouders en eigen leerkracht gehad over het ontwikkelweb en de percentages die t.a.v. de basisvakken (Taal, Spelling, Rekenen) zijn behaald. We zijn als team heel trots hoe de kinderen hun eigen vorderingen konden verwoorden!
Deze week krijgen ze het nieuwe rapportfolio mee naar huis.

Talentontwikkeling: ontwikkelweb en kindgesprek

De afgelopen jaren hebben we onze ouders/verzorgers geïnformeerd over de toepassing van talentontwikkeling binnen onze school. Deze implementatie is in samenwerking met de Universiteit Twente uitgevoerd. De leerkrachten laten de methode per basisvak steeds vaker los en werken vanuit doelen die de kinderen moeten behalen. Hierbij wordt de zgn. talentencirkel als hulpmiddel ingezet. De leerlingen vullen met de leerkrachten periodiek het ontwikkelweb in. Dit web is een afgeleide van de talentencirkel en visualiseert de groei van de verschillende talenten.
Tevens is de leerling aanwezig bij het kindgesprek (v/h rapportgesprek) met leerkracht en ouders én staat hierbij zelf centraal. Hij/zij geeft een toelichting op het eigen ontwikkelweb en op de percentages die t.a.v. de basisvakken (Taal, Spelling, Rekenen) zijn behaald. Mocht het nodig zijn, dan ondersteunt de leerkracht hier het kind uiteraard bij. Waarom deze opzet? Leerlingen die werken aan eigen doelen, zullen zich meer eigenaar voelen van het proces dat doorlopen moet worden om dat doel te bereiken. Hun aanwezigheid bij het gesprek is dus belangrijk. Verder is er natuurlijk ook ruimte om de visie van de ouders/verzorgers op de ontwikkeling van het kind weer te geven.

Gynzy iPad

De groepen 4 t/m 8 zijn aan het begin van dit schooljaar op pilotbasis begonnen met het werken op een eigen iPad, waarop zij bezig zijn gegaan met de verwerkingssoftware van Gynzy voor Rekenen en Spelling. Inmiddels is er een evaluatie binnen het team geweest, waarbij ook de bevindingen van de kinderen ter sprake kwamen. De ervaringen zijn positief. De nieuwe werkwijze wordt gezien als een welkome toevoeging, om de kinderen vanuit een moderne, adaptieve invalshoek de lesstof uitdagend en op maat aan te bieden, om zodoende hun ontwikkeling verder te optimaliseren. Tevens heeft het team zich, middels een tweetal trainingen in augustus en september, verder gespecialiseerd in de toepassing van de nieuwe werkwijze.
We zijn tot de conclusie gekomen, om ook na de pilotperiode verder te gaan met Gynzy. Om dit verder uit te bouwen, willen we de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 de mogelijkheid bieden om ook thuis met de iPad en Gynzy  te werken. Hun ouders kunnen d.m.v. een bruikleenovereenkomst met onze school gebruik maken van dit aanbod. Alvast veel plezier toegewenst met de iPads!

Elk talent telt

De groepen 6 en 7 waren een half jaartje terug opgegeven voor de wedstrijd “Elk talent telt” van de SLO. Voor het oplossen van de opdrachten van deze wedstrijd hadden de kinderen zowel een creatieve, praktische als analytische geest nodig. De teams gingen vervolgens aan de hand van vakoverstijgende opdrachten de strijd met elkaar aan. Deze opdrachten werden in 15 – 25 uur uitgevoerd en moesten in december worden ingeleverd.
Hoe ging dit uiteindelijk verder? Van de 98 inzendingen werd het team Animal Rangers van onze school als één van de acht finalisten geselecteerd!
De finaleronde bestond uit een bonusopdracht, die de teams aan de hand van filmpjes mochten presenteren aan een vakjury. De Animal Rangers zijn hierbij tweede geworden!
De jury was erg onder de indruk van hun presentatie. De kinderen wisten heel goed hun talenten en kwaliteiten te benoemen. Het was ook heel knap dat ze gingen reflecteren aan de hand van de dieren uit de talentencirkel!

Opbrengst sponsorloop

Na een lange optelsom weten we wat het eindbedrag is geworden van de sponsorloop, die tijdens de Koningsspelen rond het veld naast onze school werd gehouden. Er is door onze leerlingen maar liefst €7.460,54 bij elkaar gelopen voor Alpe d´Huzes 2017 en daarmee dus ook voor KWF Kankerbestrijding!
We willen graag alle kinderen, sponsors, ouderraad en studenten van het Johan Cruyff-college heel hartelijk bedanken voor hun grote bijdrage en inzet bij deze actie!

De onderzoekende houding

In het tijdschrift Podium van de PO-raad staat deze keer een interview met onze collega Marit Kruiskamp. Zij is coördinator van de drie academische opleidingsscholen (waaronder De Rank) binnen stichting Marcant-BSV. De scholen willen door onderzoek van leerkrachten en studenten de kwaliteit van het onderwijs structureel verbeteren. Klik op deze link om het artikel te lezen!

Het talent van Mandela

De groepen 7 en 8 hebben zich de laatste tijd verdiept in de personen die op de Talentencirkel staan. Wie zijn deze personen en waarom zijn zij aan een specifiek talent gekoppeld. Klik hier voor het mooie artikel over Mandela, geschreven door leerlingen van groep 8!

Codeweek

Volgende week is het codeweek. Wereldwijd wordt er dan bij vele onderwijsinstellingen aandacht besteed aan het coderen/programmeren. Vele miljoenen studenten/leerlingen in meer dan 180 landen doen er aan mee. Het is leuk dat het ook voor elk kind bestemd is. Iedereen kan op zijn eigen niveau meedoen, zelfs de kleuters. We gaan op De Rank met diverse groepen deelnemen. Deze week hebben we in de bovenbouw het coderen en programmeren alvast weer opgepakt. De kinderen waren erg enthousiast! En de leerkrachten ook …!