Artikelen door henk-jan

College middenbouw H2O

Eind juni hebben de groepen 4 en 5 op school een college gehad van professor Jan, die aan de Universiteit Twente verbonden is. De kinderen kregen uitleg over H2O oftewel water; de chemische verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Er werd verteld over water in drie verschillende varianten: als vloeistof, als vaste stof en […]

Peuterspeelgroep Plus De Rank

Vanaf woensdag 6 juni start in ons gebouw  Peuterspeelgroep Plus De Rank! Dit is bestemd voor kinderen vanaf 2,5 jaar die het leuk vinden om op een speelse manier uitgedaagd te worden met een verrijkt en gedifferentieerd aanbod, in het bijzonder m.b.t. de talentencirkel! Tijd: elke woensdag tussen 8.30 uur – 12.15 uur. Vanaf volgend […]

Kindgesprek en rapportfolio

Afgelopen week hebben alle kinderen een gesprek met hun ouders en eigen leerkracht gehad over het ontwikkelweb en de percentages die t.a.v. de basisvakken (Taal, Spelling, Rekenen) zijn behaald. We zijn als team heel trots hoe de kinderen hun eigen vorderingen konden verwoorden! Deze week krijgen ze het nieuwe rapportfolio mee naar huis.

Talentontwikkeling: ontwikkelweb en kindgesprek

De afgelopen jaren hebben we onze ouders/verzorgers geïnformeerd over de toepassing van talentontwikkeling binnen onze school. Deze implementatie is in samenwerking met de Universiteit Twente uitgevoerd. De leerkrachten laten de methode per basisvak steeds vaker los en werken vanuit doelen die de kinderen moeten behalen. Hierbij wordt de zgn. talentencirkel als hulpmiddel ingezet. De leerlingen […]

Gynzy iPad

De groepen 4 t/m 8 zijn aan het begin van dit schooljaar op pilotbasis begonnen met het werken op een eigen iPad, waarop zij bezig zijn gegaan met de verwerkingssoftware van Gynzy voor Rekenen en Spelling. Inmiddels is er een evaluatie binnen het team geweest, waarbij ook de bevindingen van de kinderen ter sprake kwamen. […]

Elk talent telt

De groepen 6 en 7 waren een half jaartje terug opgegeven voor de wedstrijd “Elk talent telt” van de SLO. Voor het oplossen van de opdrachten van deze wedstrijd hadden de kinderen zowel een creatieve, praktische als analytische geest nodig. De teams gingen vervolgens aan de hand van vakoverstijgende opdrachten de strijd met elkaar aan. […]

Opbrengst sponsorloop

Na een lange optelsom weten we wat het eindbedrag is geworden van de sponsorloop, die tijdens de Koningsspelen rond het veld naast onze school werd gehouden. Er is door onze leerlingen maar liefst €7.460,54 bij elkaar gelopen voor Alpe d´Huzes 2017 en daarmee dus ook voor KWF Kankerbestrijding! We willen graag alle kinderen, sponsors, ouderraad […]

De onderzoekende houding

In het tijdschrift Podium van de PO-raad staat deze keer een interview met onze collega Marit Kruiskamp. Zij is coördinator van de drie academische opleidingsscholen (waaronder De Rank) binnen stichting Marcant-BSV. De scholen willen door onderzoek van leerkrachten en studenten de kwaliteit van het onderwijs structureel verbeteren. Klik op deze link om het artikel te lezen!

Het talent van Mandela

De groepen 7 en 8 hebben zich de laatste tijd verdiept in de personen die op de Talentencirkel staan. Wie zijn deze personen en waarom zijn zij aan een specifiek talent gekoppeld. Klik hier voor het mooie artikel over Mandela, geschreven door leerlingen van groep 8!

Codeweek

Volgende week is het codeweek. Wereldwijd wordt er dan bij vele onderwijsinstellingen aandacht besteed aan het coderen/programmeren. Vele miljoenen studenten/leerlingen in meer dan 180 landen doen er aan mee. Het is leuk dat het ook voor elk kind bestemd is. Iedereen kan op zijn eigen niveau meedoen, zelfs de kleuters. We gaan op De Rank […]