presentatie-in-brussel

Presentatie in Brussel

In Brussel hebben juf Jacqueline en juf Marit de onderzoeksagenda van De Rank mogen presenteren. Hierin waren de huidige ontwikkelingen op onze school uitgewerkt (Basas/Positive Behaviour Support, Dalton en talentontwikkeling).
Er was veel waardering van collega’s, mensen van het Velon, de PO-raad en mensen van het ministerie van OC&W.