Terugblik 2e ouderavond

Op woensdagavond 27 mei vond er een gezellige interactieve avond op school plaats, waar ouders hun ervaringen met de talentontwikkeling van hun kinderen met elkaar gedeeld hebben. We zijn er als school trots op dat ouders dit onderwerp zo snel oppakken en hierbij samen optrekken. U krijgt in het nieuwe schooljaar de inmiddels al veel gebruikte poster met de talentencirkel van ons cadeau.